Bilder

Kontakt

Ordförande: Pia Andrén (pia.andreen@telia.com) 0705-294705
Kassör: Claes Olsson (claes@techstrat.se) 0702-693757
Ledare äldre juniorgruppen: Patrik Andrén (patrikmandren@gmail.com) 0768-145420
Ledare yngre juniorgruppen: Andreas Nilsson (andreas.nilsson.dev@gmail.com) 0700-054471

Träningstider

Juniorer (c:a 7-16 år)
Fredagar 16:00-17:30 för äldre barn.
Måndagar 19:00-20:00 för yngre barn.
Under skolterminerna.

Seniorer och Veteraner
Fredagar 12.45-15
Onsdagar 18-20
I princip året runt förutom storhelger.

Medlemsavgift

500kr per år
Bankgiro : 5422-7376
Förutom tillgång till våra speltillfällen ingår en prenumeration på Tidskrift för Schack (4 nummer/år).

Hitta Hit